• Complicità
  • Sunset in Paris
  • Sunset in Amsterdam
  • Sunset in Los Angeles
  • Sunset in Reykjavik

L' Ave Regina Caelorum in esecuzione a Londra


3 Novembre: l' Ave Regina Caelorum approda a Londra, presso la St Marylebone Parish Church